جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم شخصیت شیر و موش را با هم مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو به همدیگر کمک کردند.
شیر قوی ولی موش ضعیف بود.