جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی معنای بیت از کیست با معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم از سعدی باشه.

نویسنده : این شعر از سعدی گلستان است وارد باب یک یعنی سیرت پادشاهان است قطعا این شعر ساده نیست.

فرزاد : از گلستان سعدی در باب اول (سیرت پادشاهان) امده است.

نویسنده : از سعدی هستش. آدم‌ ها در این دنیا باهم مساوی هستند و در زمانی که آفریده شدند با روح خداوند آفریده شدند اگر یکی از این آدم ها برایش اتفاقی بیفتد آدم های دیگر هم به کمک او می شتابند. امیدوارم که بدردتون بخوره. 🙂

ماکانی : همه ی انسان هادر افرینش یکسانند و اگر مشکلی برای کسی ایجاد شود همه ناراحت میشوند و اگر تو از رنج دیگران ناراحت نیستی نمیشود نام تورا آدم گزاشت.

نویسنده : انسان ها مانند اعضای یک بدن هستند اگر انسان در سختی ومشکل باشد گویی همه انسان ها دچار مشکل شده اند واگر ما از غم دیگران ناراحت نشویم شایسته نیست که مارا در غم هایمان کمک کنند.

ناشناس : و اگر تو از رنج دیگران ناراحت نیستی نمیشود نام تورا آدم گزاشت.

نویسنده : یعنی همه انسان ها شبیه هم هستند و هیچکس با کس دیگر فرق ندارد.