معنی شعر کلمات صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی شعر نیایش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : بصر:دیده روشن:بینا ‍‍‌‍‌‌ هدایت‌کردن:راهنمایی آراستی:زیبا‌کردی. یاریگر:کمک‌کننده. ره:مخفف‌راه..

ناشناس :‌کلماتبا معنی درس ستایش،پایه ششم ابتدایی
بصر= دیده،چِشم
روشن=بینا
آراستی = زیبا کردی
یاریگر= کمک کننده
ره= مخفف راه
فرجام= پایان کار
خشنود=راضی
رستگار=کامیاب
هدایت کردن=راهنمایی کردن.