جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به این که یکی از مبطلات روزه فرو بردن سر به زیر آب است و اگر این کار را برای یک لحظه هم انجام دهد روزه اش باطل می شود.