چرا عادل فردوسی پور از امیر قلعه نویی شکایت کرد

دلیل اصلی اینکه عادل فردوسی پور با امیر قلعه نویی چه کار کرد این بود که قلعه‌نویی در برخی اظهارات برنامه نود و عادل فردوسی پور را مورد تهمت قرار داد یدیم که عادل فردوسی به بابات برخی اظهارات امیر قلعه‌نویی در نشست خبری از وی شکایت کرده است .

فیلم لحظه اظهارات قلعه نویی علیه فردوسی پور

پیش از خبر میزیک حمله های اخیر قلعه نویی در نشست های مطبوعاتی و بعد از دیدارهای تیم شنبه برنامه نود و عادل فردوسی پور باعث شد شایعه ی شکایت مجری برنامه از سرمربی ذوب‌آهن سرزبان‌ها نگرفتند ولی ما مطمئن نیستیم که آقای فردوسی پور از قلعه نویی شکایت کرده باشد چون عادل فردوسی‌پور شخصیت بسیار بزرگی دارد در ادامه اخبار بیشتری راجع به عادل فردوسی پور و قلعه نویی خواهیم گذاشت .