جواب قلمرو فکری صفحه ۶۸ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم مفهوم کلی معنی بیت صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جمال مجد : منظور از چوب انسان و هوای نفسانی و منیت او است و منظور از تیغ جفا درد و رنجی است که انسان بواسطه شخصیت کاذبش بر او وارد میشود . اینها تماما کمک میکنند تا انسان از خویشتن دروغی خودش فاصله بگیرد و یک نوع انقلاب درونی و تحول برایش اتفاق بیفتد .وقتی انسان تبدیل به یک چوب تهی شد فقط آنوقت است که موسیقی توسط هستی از طریق او به صدا در می آید. انسانی که کاملا از منیتش خالی شده باشد به مانند یک نی که ابزار موسیقی است میشود ولی به راحتی میسر نمیشود و در راه تحول درونی مصائب و مشکلات فراوانی را تجربه میکند ..