جواب صفحه ۱۱۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم همفکری کنید و از روی نقشه مسیر های دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر دریانوردان به کدام سرزمین قاره ها رسیده اند کدام کشور ها به دریا نوردی و کشف سرزمین های جدید مشغول بودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب صفحه ۱۱۰ مطالعات اجتماعی ششم فعالیت یک

همفکری کنید و از روی نقشه مسیر های دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر دریانوردان به کدام سرزمین قاره ها رسیده اند جواب این بخش را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد اگر شما عزیزان این مطلب را نوشته اید برای ما در نظرات پایین سایت بفرستید و ما مطلب را سریع تر از قبل می توانیم تکمیل کنیم لطفاً برای ما هرچه می دانید در نظرات پایین سایت بفرستید.

مهدیه ثنایی پور :‌دريا نوردي در طي سال ها توانسته باكشتي ها افريقارل دور بزند به شرق اسيا برود و بعد قاره ي امريكا را كشف كند كشور هاي پرتغال اسپانيا فرانسه انگليس و هلند به دريا نوردي و كشف سرزمين هاي جديد مشغول بودند.