جواب فعالیت در منزل صفحه ۵۹ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم فعالیت در منزل موقعیتی را بیان کنید که در آن توانسته اید رفتار خود را مهار کنید برای مثال بیانات نامناسب خواسته های بیجا یا حرکات بیجا نتیجه را یادداشت کنید و در کلاس بخوانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مثلا وقتی مادرم بخاطر کاری که نکرده بودم سر من داد کشید مرا خشمگین کرد ولی من خشم خود را نگه داشتم و بعد چند دقیقه خشمم از بین رفت.

نویسنده : در دعوا با دوستان اول به حرف های که می خواهم به زبان بیاورم مقداری فکر میکنم و بعد به زبان می آورم.

نویسنده : در دعوا ابتدا آخرت آن کمی فکر کردم ولی باز هم دعوا کردم.

ناشناس : مثلا من از دست دوستم که خط کشم را شکسته عصبی شدم ولی خشم خودم را کنترل کردم و از دوستم خواستم دیگر این کار را تکرار نکند.

>نویسنده : مثلا کفتی دوستم خط کشم را بی اجازه برداشت و شکست از دست او عصبانی شدم اما خودم را کنترل کردم و از خواستم تا دوباره بی اجاره به لوازم من یا دیگران رست نزند

>نویسنده : در هنگام خشم سه عنصر مهم از جمله : به خودم صدمه نزنم ، به دیگران صدمه نزنم ، به اموال و وسایل خودم و دیگران صدمه نزنم .را از یاد نبریم و سعی در مهار خشم خود کنیم.

>نویسنده : در هنگام خشم اگرنمی توانیم خشم خود را کنترل کنیم باید محل ناراحت کننده را ترک کرد.

نویسنده : وقتی از دست کسی خشمگین هستیم و نمی توانیم خشم خود را کنترل کنیم بهتراست از بزرگتر مشورت بگیریم.