جواب و پاسخ صفحه ۵۹ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم رفتار خود را مهار کنید نفس خود را مهار کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

پاسخ فعالیت درمنزل تفکر و سبک زندگی صفحه ۵۹ هشتم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فعالیت درمنزل صفحه ۵۹ کتاب تفکر و سبک زندگی با عنوان یکی از دو فعالیت زیر را به دلخواه در منزل انجام دهید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید در سایت قرار خواهیم داد شما اگر این بخش ها نوشته جوابش را برای ما در نظر دفاعی نسبت به فرصتی جواب فعالیت در منزل در گام به گام وجود ندارد.

1- موقعیتی را بیان کنید که در آن توانسته اید رفتار خود را مهار کنید برای مثال بیانات نامناسب خواسته های بیجا یا حرکات بیجا نتیجه را یادداشت کنید و در کلاس بخوانید.

2- در مورد زندگی یک فرد که توانسته است نفس خود را مهار کند تحقیق کنید برای مثال ابن سیرین شیخ رجبعلی خیاط یا هر فردی که شما مایل هستید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریماه سلطانی : باید خشم خود را کنترل و نفس خود را مهار کنیم.

نویسنده : ما باید خشم خودمان را مهار کنیم اگر خشممان را ترک نکنیم همه فکر میکنن ک ما از بچگی یاد نگرفته ایم ک خشم خودمان را خاموش یا مهار کنیم.

علی :من از افراد گران قدر در خواست میکنم که در این سن چون غرور انسان زیاد است و نمی توانند خشم خود را کنترل کنند،از افراد باتجزبه و توکل بر خدا خشم خود را کنترل کنند.

مهسا : موقع دعوا حرفی بدی که میخواهیم بزنینم نزنیم سرمان را بندازیم پایین وبرویم.

ناشناس :درمورد زندگی یک فرد که توانسته است نفس خود را مهار کند. تحقیق کنید برای مثال :ابن سیرین. شیخ رجبعلی خیاط.یا هر فردی که شما مایل هستید.

نویسنده : اصلا دعوانکنیم اگرهم کردیم حرف های بدی نزنیم خشم خودمان رامهارکنیم وسکوت کنیم وسخنی نگوییم.

مصطفی کاظمی : باید خشم خود را کنترل کرد حتی اگر ربطی نداشته باشد .

هومن : انسان باید همراه در مراحل زندگی به ویژه در نوجوانی با استفاده از عقل خود و مشورت با پدر و مادر نفس خود را در موقعیت های مختلف مهار کند.

محمد امین : افرادی که در مهار نفس قوی هستند به هدفشان بهتر میرسند.