جواب و پاسخ صفحه ۸۰ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم وظیفه دولت و مردم در مقابله با پدیده اعتیاد چیست درس و بخش چهارم از سایت نکس لود دریافت کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : ترویج مواد مخدر توسط سوداگران مرگ یا نا اگاهی جوانان در مصرف مواد مشکلات فراوانی برای افراد،خانواده،جامعه و دولت ها فراهم کرده است.

مهدی : جلوی ورود مواد مخدر گرفته شود و کمپ های ترک اعتیاد در همه شهر های ایران ساخته شود.

نویسنده : همون طور که میدونیم اکنون در جای جای ایران افرادی که تنگدست و نیازمند هستن به مواد مخدر روی میارن و البته فقط قشر ضعیف نیستن که اینجورین اما میشه گفت که حدود۷۰٪افرادی که به موادمخدر روی میارن عضو قشر ضعیف هستن که فکر میکنن با فروشش پول یا با مصرفش راحتی و رهایی از تنش رو بدست میارن
با این حال از نظر من ابتدا باید قشر ضعیف جامعه ریشه کن بشه و کلمه به عنوان قشر ضعیف در کشور شنیده نشه و اگر کارساز نبود باید از همین الان به جمع آوری باند قاچاق بپردازیم تاوضعیت بدتر نشه
اگر بشه میزان سواد افرادرو افزایش داد طوری که هیچکس ترک تحصیل نکنه و توان مالی کافی برای تحصیل داشته باشه هم یکی از راه حل هاست.

متین بور بور : وظیفه مردم ما این است که با برخورد با قاچاقچیان ،جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرندوبا دولتهمکاری کامل را داشته باشندوتنها تقاضا از مردم این است که حواسشان به خانواده خود به ویژه جوانان باشد.

ناشناس : مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر
مبارزه با قاچاق فروشان و سودا گران مرگ
آموزش مردم از طریق کتاب های درسی و رادیو و تلوزیون
حل مشکل بیکاری راهنمایی و مشورت به خانواده ها
ایجاد مراکز ترک اعتیاد.

ناشناس : با تولیدات مواد مخدر مبارزه کنند و اجازه قاچاق مواد مخدر را ندهند از مرزها با دقت بیشتری محافظت کنند زیرا بیش از ۹۰ درصد مواد مخدر تولید شده توسط سودجو گران افغانستان و پاکستان از طریق مرز سیستان و بلو چستان وارد میشود.

نویسنده :‌دولت باید کمک کند تا یک جای مناسب برای انها معین کتد تا اونها بتواند ترک کند واما مردم هر وقت که یک معتاد می بیند از او فرار مکند نه این کار نا مناسبی باید به او کم کنیم.