صفحه ۹۸ کتاب نگارش فارسی ششم ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید خلاصه معنی و مفهوم دقیق بازگردانی نثر ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز را توضیح دهید

با سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز امروز می خواهیم جواب صفحه ۸۹ بخش اول که در عنوان آن آمده است که ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید را برای شما عزیزان بگوییم جوابی که ما پیدا کردیم از یکی از دانش آموزان است به نام رها و متن او اینگونه است که یعنی هرکس با هر کسی باید معاشرت داشته باشد و برخورد نماید که شبیه او باشد یعنی از نظر خانوادگی و آداب و رفتار به مانند هم باشد و در غیر این صورت نمی تواند به دوستی ادامه بدهد شما نیز اگر متنی دارید برای ما بفرستید تا در همین مطلب با شما منتشر کنیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

پریچهر : هرکس ، در ابتدای رفت و آمد و ارتباط با دیگران ، ابتدا باید مطمئن شود تا از همه لحاظ با او هم خوانی داشته و تفاوت های زیادشان سبب بر هم خوردن رابطه شان نشود ، پس ابتدا باید شخصی را پیدا کنیم که از همه لحاظ مثل خود ما بوده و بایکدیگر تفاوت چندانی نداشته باشیم .

نویسنده : هر کس باید با فرد هم سطح خودش گفت و گو کند.

نویسنده : انسان باید با کسانی که مانند خودش هستند نشست و برخاست کند.

علی اردشیری : منظور از این ضرب المثل این است که انسان ها باید با هم جنس خود دوستی کند ،وبا ادم مانند خود رفت و امد کند.

مرال و ایلول : یعنی هرکس باید با افرادی که از جنس و هم اندیشه و روحیه ی او هستند معاشرت کند ، زیرا این گونه افراد ، به علت مشابهت ، می توانند دوستان خوبی برای هم باشند.‌‌‌‌‌‌ دوستان واسه من کامله هر کی می خواد بنویسه.

نویسنده : انسان ها دسته های متفاوتی هستند و با ید با انسان های هم جنس خود معاشرت داشته باشند.

نویسنده : یعنی اینکه افراد ی که مثل خودشان است با ان ها رفاقت کند.

حدیث : یعنی هرکس باید با افرادی که مثل خودشه رفاقت و دوستی کنه.

محدثه حسین پور  : باید هر کس با هم سطح خودش دوستی و رفاقت کند واگر این طور نباشد دوستی انها باهم مشکل پیدا میکند.

ملیکا تفک : هرکسی هر شخصیتی و رفتاری دارد و باید با کسی که شایسته ی او است بگردد.

مبینا زارعی : با نام خدا شروع میکنم. هر فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادی به او نزدیک هستندو در ارتباط باشد مثل پرندگان با پرندگانی از جنس خود زندگی می کنند.

نویسنده : یعنی هر شخصی می تواند با کسی که همانند خودش باشد نشست و برخاست کند و طوری نباشد که یکی از دیگری بالا تر یا پایین تر باشد.

ناشناس : فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادی به او نزدیک هستندو در ارتباط باشد مثل پرندگان با پرندگانی از جنس خود زندگی می کنند.اینم هر کی میخواد بنویسم عالی هستش..

نویسنده : ا هر کسی از هر طبقه اجتماعی یا سطح فرهنگی و اقتصادی، سازگاری بیشتری با فرد مقابل خود از همان طبقه و سطح دارد. به این ترتیب هم‌زیستی و همراهی، شراکت و غیره میان این دو فرد راحت‌تر صورت گرفته و درک بهتری از فضای ذهنی و عملکردی یکدیگر دارند..

نویسنده : یعنی این که هر کسی باید با هم جنس خودش باشد یعنی کسی را باید انتخاب کند که از هر لحاظی که بخواهیم حساب کنیم مثل هم باشند و مهم تر از همه باهم ساز گاری داشته باشند.

کاربر : یعنی هر کس باید با کسانی از نظر فرهنگی ، اعتقادی ، ثروت و… معاشرت ، نشست و برخاست و رفت و آمد کند تا طرفین یا خانواده‌ هایشان اذیت نباشند.
مانند پرندگان که حتما باید با پرنده ای از جنس خودشان زندگی کنند.👍👍👍♥️.

نویسنده : هر فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادیبه او نزدیک هستند درارتباط باشد مثل پرندگان که با پرندگان هم جنس خود زندگی می کنند .

نویسنده : هر کسی (هر انسانی)باید با افراد مثل خودش(هم جنس ، هم طبقه ، هم اندیشه و روحیه خودش )باید رفت و آمد و نشست و برخاست(معاشرت)داشته باشد..

نویسنده : بهتر است هرکس با افراد و دوستانی که از لحاظ شخصیتی و فرهنگی شبیه به هم هستند نشست و برخاست و معاشرت کنند مانند پرندگانی که با هم جنسان خود زندگی میکنند ودر یک گروه قرار دارند.

ناشناس : این ضرب المثل به انتخاب دوست وهمراه اشاره داردوتاکید می کندکه در انتخاب هایمان باید تفاوت هارادر نظر بگیریم وکسی راانتخاب کنیم که تا حدود زیادی مثل خودمان باشدو کمترین تفاوت ها را باما داشته باشید.

محمدرضا : یعنی انسان باید با کسانی که مانند خودش هم فکر،هم سطح و هم عقیده هستند رفت و آمد و معاشرت کند.اینو بنویسید کامله من خودم نوشتم..

ثنا : یعنی هرکس باید با همنوع و همجنس خودش نشست و برخواست کند.

روژین دودکانلو : انسان باید با افراد مثل خودش آمد و رفت و نشست و برخاست داشته باشد.

نویسنده : لطفا لطفا لطفا اگر چیزی میدانید(حتی اگر یک خط باشد)برای ما اینجا بفرستید تا با کمک شما این مطلب را تکمیل کنیم و در آخر من اسم خودتان را هم بنویسید.

رکسانا : هر کس باید با هم نوع خودش معاشرت کنه. مثال ، یک کودک 8 با یک نوجوان 16 هم بازی باشه.

سحر : هر گونه انسان باید با کسی که مانند خودش عمل می کند دوست باشد و با او رفت و آمد کند.

ناشناس :‌بنظر من این منظور رو میرسونه که اگر دونفر شباهت زیادی نداشته باشن نمیتونن رفاقت کنن.