جواب صفحه ۹۲ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم فعالیت در منزل افرادی که عزت نفس پایینی دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

فعالیت در منزل افرادی که عزت نفس پایینی دارند تفکر هشتم

با سلام خدمت دوستان عزیز در این مطلب قرار است که جواب صفحه ۹۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه و کلاس هشتم را برای شما عزیزان قرار بدهیم عنوان این فعالیت در منزل اینگونه است که متن زیر را تکمیل کنید افرادی که عزت نفس پایینی دارند خودشان را قبول جای خالی همیشه خود را با دیگران جای خالی میکنند در تصمیم گیری ها خیلی جای خالی هستند نمی توانند دیگران جای خالی برقرار کنند اگر کسی به آنها انتقاد کند جای خالی می‌شوند جای خالی به خود نیستند و همه چیز را در حد جای خالی می خواهند ما جواب این بخش را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و اگر شما جواب این بخش را نوشته اید برای مادر نظرات پایین سایت برای ما بفرستید تا آن را با اسم شما در این مطلب منتشر کنیم.

خودشان را قبول ندارند همیشه خود را بادیگران مقایسه می کنند.در تصمیم گیری ها خیلی ضعیف هستند.نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.اگر کسی به انها انتقاد کند خشمگین میشوند. این رو نویسنده برای ما فرستاده با تشکر از نویسنده عزیز.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ملیکا : افرادی که عزت نفس پایینی دارند، خودشان را قبول (ندارند). همیشه خود را با دیگران (مقایسه)می کنند. در تصمیم گیری ها خیلی (مردد)(ضعیف)هستند. نمی توانند با دیگران (ارتباط) برقرار کنند . اگر کسی به آنها انتقاد کند(ناراحت)(خشمگین) می شوند. (متکی) به خود نیستند و همه چیز را در حد (عالی)می خواهند.

نویسنده : افرادی که عزت نفس پایینی دارند خودشان را قبول ندارندهمیشه خودرا بادیگران مقایسه میکنند در تصمیم گیری ها خیلی هستند نمی توانند با دیگران برقرار کنند اگر کسی به آنها انتقاد کند میشوند به خودنیستندوهمه چیز رادرحدمی خواهند.

حنانه :‌نفرات روبه رویی که پشت سر بگویند جهت حرکت دست چگونه است و در چهت عقربه های ساعت یا خلاف آن؟.