جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، زیرا انسان آگاهی کاملی از خلقت خود، جایگاهش در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی خود و سرنوشتش پس از مرگ ندارد.