جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۸۴ کتاب قرآن پایه ششم خاطره ای عبرت آموز از آنچه پند گرفته ای از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سارگل : یک روز مادر دوستم برای خرید به بیرون رفت و قبل از رفتنش به دوستم سفارش کرد که تا برگردم در خانه بمان ولی دوستم به سفارش مادرش هیچ توجهی نکرد و به بیرون رفت وقتی مادرش از بازار برگشت دید که دخترش بیرون است برای همین عصبانی شد و اورا تنبیه کردمن از آن موضوع عبرت گرفتم و هیچوقت بدن اجازه ی مادرم بیرون نرفتم.

نویسنده : ای صاحبان خرد وبینش از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرد.