جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتفاقات و اخباری که به دستتان رسیده است خبر تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با توجه به محدودیت زمانی 5 دقیقه ای کدام عنوان های خبری را نادیده می گیرید کدام را کوتاه و کدام را مشروح پوشش می دهید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.