جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۲ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی امام محمد تقی علیه السلام فرمود همنشینی با خوبان موجب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هم نشینی با خوبان موجب خوش اخلاقی میشود.