جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش میدهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

با مراجعه به منابع معتبر گزارشی مبنی بر فعالیت های انسانی که تنوع زیستی را کاهش می دهند، تهیه کنید و به صورت تصویری اراه دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بر عهده دانش آموز می باشد، پاسخ هایی همچون : شهرسازی، جاده سازی، ساخت تاسیسات تفریحی، پل سازی، سد سازی و. می تواند سبب کاهش تنوع زیستی بشود.