جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس دوازدهم شیر حق از سایت نکس لود دریافت کنید.

4- گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.
چه انشای زیبایی را نوشتهای!
عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خالص، خلوص.
حقیقت، حقایق.
امر، ماموریت.
2- شیر.
امام علی (ع) همچون شیر شجاع و دلیر است.
مشبه: امام علی (ع).
مشبه به : شیر.
وجه شبه : شجاعت و دلیری.
ادات تشبیه : همچون.
3- پاسخ بصورت زیر خواهد بود:.

نویسنده : فعالیت های نوشتاری
1)اخلاص:خالص،مخلص
حق:محقق،حقوق
مأمور:امر،امیر.

نویسنده :‌اخلاص:مخلص،خلوص،خالص
حق:محقق،حقوق،تحقق،حقیقتی
محمد امین یاوری.

رویا :‌جواب سوال ۲ : اسد یعنی لقب حضرت علی (ع) است . اما مانند شیر شجاع است .
او : مشبه رکن اول شیر :مشبه به رکن دوم
شجاع : وجه شبه رکن سوم مانند : اذان تشبیه رکن چهارم

جواب سوال ۳ : وابسته پیشین ، صفت پرسشی : کدام ، چند

هسته و اسم : دوست ، گل

جواب سوال ۴ : چه : صفت تعجبی عجب : صفت تعجبی چه : صفت تعجبی

انشا : هسته لباس : هسته پرسش : هسته

زیبا : صفت بیانی گران قیمت : صفت بیانی دقیق : صفت بیانی

اینم جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۹۲ جواب سوال یک رو هم که دوستان گفتن ⁦.