جواب پیشنهاد صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم وضعیت کشور را قبل و بعد از انقلاب در عرصه های مختلف مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

علمی نظامی پزشکی صنعتی مشارکت مردم در سرنوشت کشور آزادی بیان اقتدار سیاسی اقتصادی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا محمدی : در قبل انقلاب همچنین وضعیت شاهی ادامه داشت و حجاب نبود ودر بعدانقلاب ک ارامش برای زنان است و دیگر نمتوانند به اجبار چادر را از سرزنان ایران در کند.