جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح عمری طولانی داشت و فقط 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجّه به این آیه، داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن است.