جواب پیش بینی کنید صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید چرا ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لباس های سیاه – چون رنگ های سیاه نور بیشتری به خود جذب کرده در نتیجه گرم تر شده و سریع تر خشک می شوند.