جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم در ماجراهایی که نقل شد افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده