جواب برایم بگو صفحه ۹۷ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی آدم های موفق و بزرگ مانند شهید علی صیاد شیرازی در کودکی هم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هم به دیگران کمک می کنند و مهربانند.

نویسنده : انسانهای شایسته وبزرگی مانند شهید صیاد شیرازی وشهیدبابایی ؛که با نثار عزیزترین وارزشمندترین نعمتی که خدا به انها داده بود واون جان عزیزشان بود از حیثیت و واب وخاک ووطنشون دفاع کردند وشهدا فرشتگان الهی هستند تکرار نشدنی که تاریخ از انها به نیکی یاد خواهد کرد .

نویسنده : از خاک وطن خود بدون هیچ گونه ترسی دفاع کردند و با امید به خدا از جان خود هم گذشتند تا مردم های وطن خود با آسایش زندگی کنند و با مهربانی با یکدیگر صحبت کنند.