جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم متن مربوط به شرکت تعاونی را در این درس بخوانید و فواید مادی و معنوی را که در یک شرکت تعاونی وجود دارد فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برخورداری از کسب سود و منافع مشترک – حل مشکلات اقتصادی اعضا و ایجاد رفاه و زندگی بهتر اعضا – برخورداری از اجر معنوی و بذل و بخشش و نبودن فقر مادی و معنوی.