جواب بحث کلاسی صفحه ۷ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم جنبه های مثبت و منفی بلوغ را در کلاس بررسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ناشناس : جنبه های مثبت بلوغ این است که ما بزرگ و بالغ میشویم و میتوانیم احساسات را بهتر درک کنیم.

فاطمه : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

یگانه : جنبه های مثبت بلوغ این است که فردی بالغ و عاقل می شوی وتو را دیگر به چشم یک کودک نگاه نمی کنند . جنبه های منفی بلوغ این است که باتو درباره ی بلوغ بیشتر حرف می زنند واین من فکر کنم که این موضوع برای هیچکس خوشایند نیست.

ناشناس : جنبه مثبت آن این است که افراد از نظر عقلی وفکری بزرگتر میشوند ودرک بیشتری از موضوعات مختلف دارند.وجنبه منفی آن هم که دوست داریم از همه چی سردر بیاوریم یا بعضی ها بخاطر بلوغ بخوصص دختر ها که تغییرات جسمی روی آنها انجام میشود دچار افسردگی میشوند.

پریا جعفری : جنبه مثبت بلوغ این است که عقل و فکرمان زیادتر می شود ومی توانیم درک بهتری از محیط اطراف و زندگی بیشتر باشیم و توانایی در حل مساعل بیشتر میشود . جنبه های منفی باعث افسردگی میشود و باعث احساس بی قراری میشود.