جواب فعالیت غیر کلاسی صفحه ۷۶ کتاب کار و فناوری پایه ششم مراحل حل مسئله مجموع زاویه های یک هفت ضلعی چند درجه است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.