جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب علوم تجربی پایه پنجم در شکل زیر تصویر مدل کامل کره ی چشم را می بینید شما کدام قسمت های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قرنیه، عنبیه و مردمک را در آینه مشاهده می کنیم.
عدسی، شبکیه و عصب بینایی را نمی توانیم در آینه مشاهده کنیم.