جواب و پاسخ مرحله 113 بازی آمیرزا صد و سیزده ۱۱۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر.