جواب و پاسخ مرحله 1177 بازی آمیرزا یک هزار و صد و هفتاد و هفت ۱۱۷۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جنگ، جشن، شنا، گنج، کاج، تنگ، تاج، جان، کاشت، کتان، تکان، نجات، گنجشک، انگشت.