جواب و پاسخ مرحله 1268 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و شصت و هشت ۱۲۶۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلب، آقا، نقل، تقلب، بالن، نقاب، تنبل، اتاق، آبان، بالن، انتقال، باتلاق، انقلاب.