جواب و پاسخ مرحله 1314 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهارده ۱۳۱۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کیف، یاس، سکه، نفس، سینه، کیسه، کینه، کافه، سایه، کیهان، کنایه، سفینه.