جواب و پاسخ مرحله 145 بازی آمیرزا صد و چهل و پنج ۱۴۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دین، قند، نقد، دنیا، قنادی.