جواب و پاسخ مرحله 149 بازی آمیرزا صد و چهل و نه ۱۴۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون.