جواب و پاسخ مرحله 238 بازی آمیرزا دویست و سی و هشت ۲۳۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه.