جواب و پاسخ مرحله 380 بازی آمیرزا سیصد و هشتاد ۳۸۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی.