جواب و پاسخ مرحله 653 بازی آمیرزا ششصد و پنجاه و سه ۶۵۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر.