جواب و پاسخ مرحله 87 بازی آمیرزا هشتاد و هفت ۸۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور.

ناشناس : یه چهار حرفی مونده پیداش نمیکنم،خاور،خروس،سوراخ،راسو،سرخ و خرس رو پیدا کردم.