افراد زیادی معنی پاراگلایدر را در اینترنت جستجو می‌کنند و معنی اصلی آن را می خواهند که معادل فارسی این پاراگلایدر چیست در ادامه مطلب در همین سایت نکس داد برای شما عزیزان معادل فارسی پاراگلایدر را خواهیم گذاشت.

معنی و معادل فارسی پاراگلایدر چیست

پاراگلایدر اسم انگلیسی و عربی است که از غرب وارد فرهنگ فارسی ایران شده است و معنی اصلی آن را نیز در ادامه خواهیم گفت معنی اصلی پاراگلایدر باد پر می باشد. شاید مسخره به نظر برسد ولی اسم اصلی و معادل فارسی پاراگلایدر بادپر می باشد که بسیار نیز جالب می باشد در ادامه اطلاعات تکمیلی در همین پست قرار خواهیم داد و در آینده با تکمیل خواهد شد.