جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم معنی آیات 103 تا 140 سوره اعراف به صورت خلاصه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرگذشت حضرت موسی علیه السلام.