جواب صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم معنی حکایت انشاالله به زبان ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : در عقیدتش خلل بود : در دین اعتقاد کامای نداشت و در ایمان به خدا ضعیف بود
به خزفروشان میشوم : پیش خزفروشان میروم
به انشاالله چه حاجت است : چه نیازی داری که خدا کمکت کند
زر بر استین است و خز در بازار : زیرا طلا و پول در دست دارم و خز در بازار است.