معنی حکایت صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی حکایت سیرت سلمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : سلمان فارسی بر لشکری امیر بود در میان رعایا چنان حقیر مینمود.