جواب صفحه ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم معنی درس سیزدهم روزی که باران می بارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

پیغام : پیام دکان :مغازه عجل الله تعالی فرجه:خداوندبلندمرتبه گشایش ظهور اورانزدیک گرداند<دعایی که هنگام زکر نام امام دوازدهمبرزبان می اورند روانه:راه افتاد