جواب بخوان و حفظ کن صفحه ۷۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی شعر بخوان و حفظ کن باران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : خوشا آنان که الله یارشان بی به حود و قل هوالله کار شان بی.

ناشناس : خوش به حال آن کسی که خداوندیار آن باشدوکارهمیشگی آن عبادت وستایش خداوند باشد.

ناشناس : خوش به حال کسانی که خدا یارشان است کسانی که ستایش خداوند کاری است که همواره انجام میدهند.