ترجمه معنی صفحه ۲۴ و ۲۵ کتاب فارسی پایه نهم معنی درس سوم مثل آیینه ادبیات از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.