جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم تحقیق مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج و مقایسه کاج و سرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) مخروط نر کاج: در فصل بهار تعداد زیادی گرده زرد رنگ می دهد که با جریان هوا جابجا می شود تعداد آن در جنگل های کاج آنقدر زیاد است که به آن باران گوگردی می گویند )شبیه گوگرد است (مخروط ماده کاج: درون بخش های مخروطی شکل قرار دارد – مخروط های ماده کاج بزرگتر از نر هستند. ابتدا سبز و سپس قهوه ای رنگ می شوند.
نکته: مخروط همان برگ تغییر شکل یافته اند.
ب) هر دو درخت همیشه سبز هستند – هر دو مخروط نر و ماده دارند – هر دو جزء بازدانگان هستند – گل ندارند اما دانه تولید می کنند – برگ های آنها با هم متفاوت است – کاج برگ سوزنی ولی سرو برگ فلسی دارد- میوه کاج مخروطی ولی میوه سرو گرد است- در سرو مخروط نر کوچکتر است.