جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم مقصود از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : این نغمه ها ، لالایی ها ، آواهایی هستند که از زمان تولد کودک دم گوش او زمزه میشوند و در پرورش صحیح کودک سهیم هستند .

مهدی : این آواها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پرورش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و او را با این زبان پرورش می دهند و بزرگ می کنند.