جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مقصود شاعر از یاران عاشق چه کسانی هستند و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روشنگر و هدایتگر.
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی.