جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم منطقه جنوب غربی آسیا به کدام قاره ها متصل است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به قاره های از سمت شمالغرب به اروپا، واز سمت مغرب به آفریقا.