جواب فعالیت صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم در مهره داران جانوران مادهای که لقاح خارجی دارند نسبت به آن هایی که لقاح داخلی دارند چندین برابر کامه تولید می کنند به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون امکان لقاح کم می شود هم از نظر دمایی – امکان زنده ماندن در درون بدن بیشتر است از نظر دما – غذا – حفاظت کامل می شود.