جواب کارگاه نوشتن صفحه ۹۰ و ۹۱ کتاب نگارش پایه دوازدهم موضوعی انتخاب کنید و مقاله ای تحقیقی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کارگاه نوشتن نگارش دوازدهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : خداوند انسان را با خاک آفریده و به همان خاک باز می‌گرداند درحالیکه تنها روحست ک ب سوی خدا باز میگردد.